Informatie

Behandeling volgens afspraak

Graag wil ik u vragen telefonisch een afspraak maken, u wordt dan volledig geïnformeerd over de aanmeldingsvoorwaarden en de behandelprocedure. Gelieve bij aanmelding uw persoonlijke gegevens( BSN-nummer) beschikbaar te hebben. Er is momenteel geen sprake van een wachtlijst.

Indien u nadere aanvullende vragen heeft kunt u eventueel per mail uw vraag stellen:  dubbeling@bekkenspecialist.nl. Aanmelding dient altijd telefonisch te gebeuren.

Via de mail kunnen geen afspraken worden ingepland of gewijzigd, dit dient in een telefonisch contact plaats te vinden om onduidelijkheid dan wel discussie  over wel/niet ontvangen mailberichten te vermijden.

Vergoeding

Bekkenfysiotherapie bij volwassenen komt voor vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen op de mate van uw vergoeding.

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoedt uit de basisverzekering. Het is tevens belangrijk dat beide ouders akkoord zijn met de behandeling van hun kind.

Een gemiddeld aantal behandelingen bedraagt hier gemiddeld  3-5 consulten, daarbij dient u zelf thuis de training te ondersteunen. De behandelfrequentie is gemiddeld eenmaal per 3 weken, bij aanvang 1x per week.

Indien u een gemaakte afspraak tenminste 24 uur van te voren afmeldt, wordt deze niet in rekening gebracht. Het wettelijk wegblijftarief wordt gehanteerd bij niet tijdig annuleren.

 

 

 

 

Copyright 2022 Bekkenspecialist.nl