Over mij

Gonneke Dubbeling-Ruijl, geregistreerd Bekkenfysiotherapeut (1998), Kinderbekkenfysiotherapeut (2002)en Seksuoloog RINO groep (2004) 

Sinds 1998 ben ik werkzaam op dit specifieke vakgebied, en deze praktijk is inmiddels bekend in de gehele regio. Indertijd als pionier begonnen en inmiddels  heb ik veel ervaring opgedaan binnen dit interessante vakgebied van de bekkenfysiotherapie.

Bekkenfysiotherapie is een 3- jarige post-HBO opleiding na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut, waarna registratie als bevoegd Bekkenfysiotherapeut in het kwaliteitsregister plaatsvind (KNGF)

Aansluitend volgt de specialisatie Kinderbekkenfysiotherapie , een opleiding van 1 jaar. Hierbij valt de registratie onder de verbijzondering Bekkenfysiotherapie.

De opleiding tot Seksuoloog is en 2 jarige post-HBO opleiding welke ik heb gevolgd bij het RINO te Utrecht.

Naast werkzaam zijn in deze praktijk ben ik eveneens werkzaam in de diverse ziekenhuizen in de regio. Hierbij adviseer ik in het behandeltraject van de verschillende vakgebieden. (zie samenwerking)

Daarnaast ben ik sinds 2012 als gastdocente verbonden aan de Post-HBO opleiding SOMT university te Amersfoort, waar de opleiding tot Bekkenfysiotherapeut en Kinderbekkenfysiotherapeut plaatsvindt.

In 2013 heb ik namens onze beroepsgroep het KNGF deelgenomen aan het opstellen van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, tevens heb ik in 2018 meegewerkt aan de hernieuwde versie waarbij het afwegingskader is geïmplementeerd. Artikel Fysiopraxis november 2018

Lidmaatschappen

KNGF

NVFB

NVCK

Donateur

Bekkenbodem4all.nl

Copyright 2022 Bekkenspecialist.nl